Equipament

Màquines

Màquines terminals totalment automàtiques

6 Màquines terminals totalment automàtiques

Màquina automàtica de tall de filferro per immersió de llauna

4 màquines de tall de filferro per immersió automàtica de llauna

Màquina automàtica de tall de cables d'ordinador

8 Màquines de tall de cables per ordinador automàtiques

Màquines Merminal semiautomàtiques

10 Màquines terminals semiautomàtiques

Màquina d'emmotllament per injecció

11 Màquines d'emmotllament per injecció

Provadors de cables integrals

4 Comprovadors integrals de cables

Instruments de reconeixement de color de l'arnès terminal

2 Instruments de reconeixement de color de l'arnès terminal

Aparell d'experimentació

Comprovador de resistència de precisió

Comprovador de resistència de precisió

Comprovador d'aïllament de voltatge AC DC

Comprovador d'aïllament de voltatge AC/DC

Tensió terminal automàtica

Tensió terminal automàtica

Tallador de perfils

Tallador de perfils

Analitzador d'amplificació de perfils

Analitzador d'amplificació de perfils

Lupa industrial

Lupa industrial

Diagrama de flux de l'analitzador de perfils

Perfil-Analitzador-Diagrama de flux